Lietuvos Respublikos Prezidentė

Kanceliarija

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija yra valstybės įstaiga, padedanti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas ir atliekanti Respublikos Prezidento rezidencijos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatai (Žin., 2008, Nr. 71-2732; 2009, Nr. 6-1662009, Nr. 43-1663)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašas (Žin., 2006, Nr. 133-50562013, Nr. 51-2586)

Valdymo struktūros schema

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2012-2014 metų strateginio veiklos plano projektas

 

Informacija atnaujinta 2015.01.05 12:28