Lietuvos Respublikos Prezidentė

Finansų skyrius

Vitalija Rancovienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64026
Angelė Atkočiūnienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64029
Jadvyga Jakštienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64046
Jūratė Šapokienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64153
Anželika Vaicekauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64176

Informacija atnaujinta 2017.01.06 11:19

Atgal