Lietuvos Respublikos Prezidentė

Spausdinimo sąrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ
Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė
Ieva Baubinaitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64154
Šarūnė Šablevičienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64154
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ
Giedrė Kaminskaitė-Salters
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64146
Lina Adakauskienė
Grupės vadovo pavaduotoja, Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64007
Ramunė Guobaitė-Kirslienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64006
Giedrius Kadziauskas
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64030
Edita Kriščiūnienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64148
Aira Mečėjienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64135
Arūnas Molis
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64008
Dalia Zabelevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64060
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / NACIONALINIO SAUGUMO GRUPĖ
Valdemaras Sarapinas
Grupės vadovas, Respublikos Prezidentės vyriausiasis patarėjas
Telefonas +37070664010
Kęstutis Budrys
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas + 370 706 64067
Mindaugas Silkauskas
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64091
Aušra Svilainienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64021
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / SPAUDOS TARNYBA
Modestas NAUDŽIUS
Tarnybos vadovas, Respublikos Prezidentės vyriausiasis patarėjas
Telefonas + 370 706 64169
Valentina ČEPLEVIČIŪTĖ
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64129
Živilė Didžgalvienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64019
Jolanta Gužaitė Kvintus
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64156
Skaistė Plaušinytė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64090
Liudas Zakarevičius
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas + 370 706 64128
Aleksandra Gudilkina
Konsultantė
Telefonas +370 706 64192
Dovilė Dildaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64018
Raimonda Miglinaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64039
Robertas Dačkus
Specialistas
Telefonas +370 706 64035
Paulius Kalmantas
Specialistas
Telefonas +370 706 64138
Valentinas Voitovas
Specialistas
Telefonas + 370 706 64100
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS GRUPĖ
Rūta Kačkutė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas + 370 706 64088
Marija Dautartaitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64077
Almeda Kurienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64070
Saulė Mačiukaitė-Žvinienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64131
Dalia Gumbinienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64161
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / TEISĖS GRUPĖ
Rasa Svetikaitė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas + 370 706 64089
Laimis Gelažius
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas + 370 706 64072
Gabija Grigaitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64108
Skirmantė Makūnaitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64056
Šarūnas Narbutas
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64055
Indrė Pukanasytė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64126
Tadas Varapnickas
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64079
Giedrė Isokienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64124
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / VIDAUS POLITIKOS GRUPĖ
Virginija Būdienė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas + 370 706 64003
Gaja Bartusevičiūtė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64031
Mindaugas Lingė
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64103
Ugnė Bartašiūtė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64080
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / UŽSIENIO POLITIKOS GRUPĖ
Jovita Neliupšienė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64054
Deimantė Kačinskienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64063
Martynas Lukoševičius
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64022
Renaldas Vaisbrodas
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64140
Dalia Karalienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64014
Andrius Reznikovas
Specialistas
Telefonas +370 706 64064
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / UŽSIENIO POLITIKOS GRUPĖ / Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Prezidento protokolo skyrius
Donatas Kušlys
Telefonas +370 706 64012
Agnietė Pukaitė
Antroji sekretorė
Telefonas +370 706 64081
Marius Atroška
Trečiasis sekretorius
Telefonas +370 706 64005
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris
Giedrius Krasauskas
Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris
Telefonas +370 706 64024
Julita Dudutienė
Telefonas + 370 706 64025
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuras
Edmundas Antanas Rimša
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 699 11072
El. paštas rimsa@istorija.lt
Agnė Railaitė - Bardė
Specialistė
Telefonas +370 706 64068
Rima Ulasevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64053
Agnė Jeruševičiūtė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64183
Rasa Jablonskytė-Barbuškienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64078
Audronė Čerskytė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 61824
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Asmenų aptarnavimo skyrius
Asta Bogušienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64059
Vaiva Verbylaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 61825
Irena Vinclav
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 4154
Aurelija Trepšienė
Specialistė
Faksas +370 706 64057
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Bendrųjų reikalų skyrius
Leopoldas Petrauskas
Telefonas +370 706 64049
Jaroslavas Bogdzevičius
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefonas +370 706 64033
Renatas Gudeliūnas
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64111
Diana Jurevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64085
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Dokumentų valdymo skyrius
Raminta Vyšniauskienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 61826
Lina Masiulionienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64 074
Daina Julija Lyderienė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64093
Jūra Trinkūnienė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64168
Asta Meškėnaitė
Specialistė
Telefonas +370 706 64050
Asta Pesliokienė
Specialistė
Telefonas +370 706 64134
Virgina Stasevičienė
Telefonas +370 706 64028
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Finansų skyrius
Vitalija Rancovienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64026
Angelė Atkočiūnienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64029
Jadvyga Jakštienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64046
Jūratė Šapokienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64153
Anželika Vaicekauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64176
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Informacijos technologijų skyrius
Audrius Baronas
Telefonas +370 706 64162
Alenas Radvila
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefonas +370 706 64122
Vaidotas Aleksa
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64092
Linas Sinkevičius
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64142
Jonas Šidlauskas
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64061
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Komunikacijos skyrius
Izolda Maliukevičienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64191
Auksė Čepkauskaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64073
Jūratė Užkurėlytė
Bibliografė
Telefonas +370 706 61822
Ramunė Gineitienė
Vertėja
Telefonas +370 706 64082
Ana Dailidėnienė
Vertėja
Telefonas +370 706 64023
Erika Sabaliauskaitė
Vertėja
Telefonas +370 706 64 198
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Personalo skyrius
Gražina Urbonienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64157
Rima Marčiulionytė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
Telefonas +370 706 64017
Raminta Arbočienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64113
Jurga Šaltienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64199
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Transporto skyrius
Algimantas Alekna
Skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64186
Gintaras Bukauskis
Vyriausiasis mechanikas
Telefonas +370 706 64184
Svajonė Venckuvienė
Vyriausioji dispečerė
Telefonas +370 706 64187
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Turto valdymo skyrius
Rita Hoppenienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64016
Dalia Vaikšnorienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 61820
Ieva Budrevičiūtė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 61827
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Viešųjų pirkimų skyrius
Vida Greičiuvienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64048
Aurika Grozova
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
Telefonas +370 706 64015
Dalė Jankauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64009
Žydrūnė Švilpaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64047
Tadas Dudutis
Vyresnysis specialistas
Telefonas +370 706 64075
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Vidaus audito tarnyba
Katryna Armonienė
Vidaus audito tarnybos vadovė
Telefonas +370 706 64159
Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus
Naujas pagrindinis skyriu

Labai svarbus naujas skyrius, net foto yra

Libukas Kilbukas
Libukas Kilbukas
Antroji sekretorė
Telefonas 851234567, 86123456
Faksas 85234567654
El. paštas libukas@kilbukas.lt
Naujas pagrindinis skyriu / Svarbaus skyriaus IT poskyris

WWW svetainėms kurti

Kelmutis Programistas
Programuotojas
Telefonas 8512345678, 8612345678
El. paštas kelmutis@svarbus.lt