Lietuvos Respublikos Prezidentė

Turto valdymo skyrius

Rita Hoppenienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64016
Dalia Vaikšnorienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 61820
Ieva Budrevičiūtė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 61827

Informacija atnaujinta 2017.01.06 11:19

Atgal