Lietuvos Respublikos Prezidentė

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Pasaulio universitetų asociacijos kongreso „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“ atidarymo ceremonijoje

2010-06-25

Visų pirma noriu pasveikinti Jus, iš viso pasaulio suvažiavusius į Vilnių. Mums didelė garbė, kad šios konferencijos organizatorius - Tarptautinė universitetų asociacija - pasirinko Lietuvą šiai konferencijai surengti. Pasirinkta kongreso tema - aukštojo mokslo etika ir vertybės - yra ypač aktuali dabar, globalizacijos veikiamame pasaulyje.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Vilniaus Universiteto Filologijos magistrų diplomų įteikimo iškilmėse

2010-06-21

Kalba – svarbiausia mūsų bendravimo priemonė. Savo kalbos dirvoje augame ir formuojamės kaip asmenybės. Per savąją kalbą mes įgyjame pasaulėjautą ir vertinimo kriterijus. Kalba padeda mums atsiverti kaip asmenybėms, skleistis ir kurti.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Europos lyčių lygybės instituto renginyje

2010-06-21

Nuoširdžiai sveikinu visus Jus, šios srities žinovus ir ekspertus, susirinkusius čia, Vilniuje, į tarptautinę konferenciją lyčių lygybės tema. Man taip pat malonu matyti atvykusią Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkę Evą Britt Svensson.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės tostas per iškilmingus pietus su Liuksemburgo Didžiuoju Hercogu ir Didžiąja Hercogiene

2010-06-16

Pirmiausia kuo nuoširdžiausiai dėkoju už tokį šiltą ir draugišką sutikimą šio vizito metu. Man šis apsilankymas ypač svarbus, nes tai – pirmasis oficialus Lietuvos Prezidento vizitas į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę.

Prezidentės D. Grybauskaitės kalba Gedulo ir vilties dienos minėjime

2010-06-14

Nemažai kalbėta apie tremtį, parašyta ne viena prisiminimų knyga, visos jos - sukrečiančios. Bet dabartinei jaunajai kartai net sunku įsivaizduoti, kaip tuomet nesiskaityta su žmogaus gyvybe, su pačiu žmogumi. Kai paminami įstatymai ir nepaisoma žmogiškumo - pasmerkiami nekalti žmonės. Nuo šio genocido nukentėjo visi visuomenės sluoksniai, bet labiausiai - šalies visuomenė: mokytojai, karininkai, politikai, dvasiškiai, gydytojai, kitas mūsų tautos elitas.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas

2010-06-08

Esu čia, kad atlikčiau Konstitucijos numatytą pareigą metiniu pranešimu apžvelgti padėtį šalyje. Situaciją ir aktualijas kiekvienoje valstybės gyvenimo srityje stebiu, analizuoju ir reaguoju nelaukdamà metinių progų. Taip suprantu savo ir Prezidento institucijos užduotį. Todėl, ruošdamasi šiam susitikimui, atsisakiau tradiciniu tapusio žanro – įprastinės visų šalies gyvenimo sričių apžvalgos, rikiuojant jas įprastà tvarka.

Prezidentės D. Grybauskaitės kalba atidarant Baltijos jūros valstybių vyriausybių vadovų susitikimą

2010-06-02

Esame devynios šalys tiesiogiai prie Baltijos jūros, mūsų būrį sustiprina Norvegija ir Islandija, o Baltijos jū́ros valstybių organizacijos narės - stebėtojos atstovauja plačiam interesų ratui nuo artimiausių kaimynų iki Pietų Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Šie faktai yra įrodymas, kad Baltijos jūros regionas yra reali, svarbi ir aktyvi jėga Europoje.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Baltijos plėtros forume

2010-06-01

Sveikinu Jus, gausiai susirinkusius Vilniuje. Tai patvirtina, kad mus sieja ne tik Baltijos jūra, bet ir bendros problemos, bendri iššūkiai ir, neabejoju, bendra sėkmė! Susirinkę tokiu aukštu lygiu, galėsime ne tik išryškinti ir aptarti problemas, bet ir priimti reikiamus sprendimus, kurių atidėlioti negalime.

Informacija atnaujinta 2014.11.30 00:00