Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės žodis pagerbiant Medininkų tragedijos aukas

2010-07-31

Yra gyvenime įvykių, kurie žmogaus atmintyje išlieka visą gyvenimą, o istorijos puslapiuose – amžiams. Medininkų tragedija – viena tokių. Pažymėta skausmo ir netekties. Ši tragedija ir po devyniolikos metų išlieka tokia pat skaudi. Kiekvieni metai kaskart atskleidžia naujų aplinkybių ir detalių, klausimų, į kuriuos turime rasti atsakymus.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimo iškilmėse Griunvalde

2010-07-15

Šiandien – didinga diena. Šiandien, šiame lauke, minime vienos didingiausių pergalių visų mūsų istorijoje metines. Ši pergalė sustabdė daugiau nei šimtmetį trukusią agresiją prieš mūsų regioną. Ji ir šiandien mums primena apie tai, kiek daug galime pasiekti, kai esame kartu. Ir ne tik lenkai ir lietuviai. Turiu omenyje visus, kurie mums ir anuomet, prieš 600 metų, padėjo siekti pergalės.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba iškilmėse prie Žalgirio mūšio paminklo Krokuvoje

2010-07-14

Jūsų Ekscelencija pone Prezidente Bronislaw Komorowski, Jūsų Ekscelencija Seimo Maršalka Grzegorz Schetyna, Gerbiamas Krokuvos miesto Prezidente, Gerbiamieji Ponios ir ponai, Čia, prie didingo paminklo Žalgirio mūšiui atminti, lietuvių tautos vardu sveikinu brolišką lenkų tautą su mūsų bendros didžios pergalės 600 – ųjų metinių sukaktimi.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Lietuvos garbės konsulų suvažiavime

2010-07-14

Šiandien - jau ketvirtasis toks suvažiaviams. Esu įsitikinusi, kad Jums šie susitikimai - tai vienos intensyviausių darbo dienų per metus: reikia ne tik pasidalyti nuveiktais darbais, bet ir vieniems iš kitų pasisemti idėjų ir įkvėpimo naujoms iniciatyvoms. Kaip tik naujoms iniciatyvoms šiuo metu pats palankiausias laikas.

Prezidentės D. Grybauskaitės kalba teatralizuotų Vytauto Didžiojo palydėtuvių į Žalgirio mūšį atidaryme Katedros aikštėje

2010-07-06

Šiandien, minėdami Valstybės dieną, šioje istorinėje vietoje, kur prieš daugelį šimtmečių buvo karūnuota Lietuva, stebėsime čia įvyksiančias LDK Didžiojo kunigaikščio Vytauto palydų Žalgirio mūšin teatralizuotas iškilmes.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje S.Daukanto aikštėje

2010-07-06

Šiandieną minime išskirtinę mūsų valstybei datą - liepos šeštąją, nuo kurios skaičiuojame mūsų valstybės pradžią. Daugiau nei prieš septynis šimtmečius Lietuva tapo suvienyta ir karūnuota. Tai buvo ryžtingas Mindaugo sutelktų baltų genčių žingsnis ano meto tarptautinėje diplomatijoje. Tai sutvirtino Lietuvą, saugojo ją nuo priešų, kurie nuo to laiko buvo priversti su mumis kalbėtis ne tik karo, bet ir diplomatijos kalba.

Prezidentės D. Grybauskaitės kalba įteikiant Valstybės apdovanojimus Lietuvos valstybės dienos proga

2010-07-06

Šią reikšmingą tautai dieną, kuomet buvo karūnuota Lietuva, susirinkome pager̃bti iškilių mūsų šalies ir užsienio žmonių, kurie svariai prisidėjo ugdant pilietiškumą, skleidžiant mokslo, meno bei žmogiškumo idė́jas, tvirtinant Lietuvą pasaulyje.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba suteikiant leitenanto laipsnius Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams

2010-07-02

Šiandien Jums, septynioliktajai Lietuvos karo akademijos kariūnų laidai, iškilmingai buvo suteiktas pirmasis Lietuvos karininko laipsnis. Šiandien tapote leitenantais, pėstininkų būrio vadais. Šiandien Jums prasideda tikroji kario tarnyba, kuri yra išskirtinė – ji kitokia.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko laidotuvėse

2010-07-01

Šiandien atsisveikiname su vienu iškiliausių Lietuvos politikų, nuoširdžiu, atviru ir principingu žmogumi – Algirdu Brazausku, pirmuoju po Nepriklausomybės atkūrimo tiesiogiai rinktu Lietuvos prezidentu. Istorijos valia, Prezidentas Algirdas Brazauskas stovėjo prie valstybės vairo sudėtingais ir atsakingais Lietuvos istorijos tarpsniais, atspindėjusiais ir visos Vidurio bei Rytų Europos lemiamų permainų metą.

Informacija atnaujinta 2014.11.30 00:00