Lietuvos Respublikos Prezidentė

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba, pasakyta per aukšto lygio konferencijos „Moterys demokratijos stiprintojos: gerosios praktikos pavydžiai" atidarymą

2011-06-30

Man didelė garbė pasveikinti jus visus čia, Vilniuje, susirinkusius į aukšto lygio susitikimą „Moterys – demokratijos stiprintojos. Geriausioji praktika“. Šis susitikimas yra aukšto lygio ne tik dėl to, kad jame dalyvauja daug įkvepiančių moterų politikos lyderių, Pasaulio moterų lyderių tarybos narių, bet ir todėl, kad mes visi – politikai, NVO atstovai, universitetų akademikai, verslininkai, menininkai ir ateities vizijų kūrėjai – esame savo sričių aukšto lygio ekspertai.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“ baigiamajame koncerte

2011-06-26

Džiaugiuosi sveikindama Jus, susibūrusius iš visų Baltijos šalių. Šauniuosius dainininkus, šokėjus, muzikantus, visą Baltijos šalių studentiją. Amžiais veržlią ir laisvą. Ne veltui šiai šventei pasirinkusią šūkį „Prieš srovę“. Ši 16-oji „Gaudeamus“ šventė kupina jaunatviškos energijos ir polėkio. Prasidėjusi 1956 m. Estijoje, Tartu mieste, ji tapo Baltijos šalių studentijos vienybės ir laisvės švente.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba paminklinės lentos poetui, Nobelio taikos laureatui Česlovui Milošui atidengimo ceremonijoje

2011-06-26

Šiandieną čia, Vilniaus universitete, pagerbiame iškilų pasaulio pilietį, šios aukštosios mokyklos auklėtinį, buvusį Teisės fakulteto studentą, Nobelio literatūros premijos laureatą, rašytoją Česlovą Milošą. Norėčiau pabrėžti Česlovo Milošo idėjų ir kūrybos svarbą šiai dienai. Šis didis Lietuvos ir Lenkijos sūnus, kurio gimimo šimtmetį minime, save įvardijo paskutiniuoju LDK piliečiu. Jis mums svarbus ne tik savo pasaulinio garso kūryba, bet ir vienijančiu lietuvių ir lenkų tautas pilietiškumu.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonijoje

2011-06-14

Mieli Lietuvos žmonės, susirinkome paminėti 70-ųjų mūsų šalį ištikusios tragedijos metinių. Dienos, kai šalis neteko darbščiausių ir šviesiausių savo sūnų ir dukterų. Kūrusių ir tvirtinusių nepriklausomos Lietuvos valstybę. Ši tragedija palietė beveik visas Lietuvos šeimas. Daugelis ištremtųjų žuvo, neatlaikę nežmoniškų gulago sąlygų.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ) Generalinės asamblėjos suvažiavime

2011-06-09

Gerbiamas Europos teismų tarybų tinklo Prezidente, garbūs Generalinės asamblėjos dalyviai ir svečiai, džiaugiuosi, galėdama pasveikinti Jus, susirinkusius į šį iškilų teisininkų forumą. Toks gausus Europos teismų savivaldos institucijų atstovų susitikimas Lietuvoje – pirmasis. Tai ne tik garbė ir išskirtinė galimybė jį organizuoti, bet ir puiki proga plėtoti glaudesnius tarpusavio ryšius.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas

2011-06-07

Brangūs Lietuvos Žmonės, gerbiami posėdžio dalyviai, Nuoširdžiai džiaugiuosi proga vėl susitikti su Jumis. Šį, man ypač svarbų įvykį vertinu ne tik kaip konstitucinę pareigą, bet pirmiausia kaip galimybę visiems kartu stabtelėti, atitrūkti nuo vienadienių problemų, konfliktų, skandalų ir pasikalbėti apie svarbius dalykus, kurie gali lemti mūsų šiandieną ir mūsų vaikų rytojų.

Informacija atnaujinta 2014.11.30 00:00