Lietuvos Respublikos Prezidentė

Izraelio Prezidento Simono Pereso tostas, pasakytas valstybinio vizito Lietuvoje metu per iškilmingą vakarienę

2013-07-31

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente p. Dalia Grybauskaite, man garbė svečiuotis pas Jus, Jūsų gražiajame turtingos istorijos krašte. Dėkoju Jums už nuoširdų ir dosnų priėmimą. Leiskite Jums, ponia, pasakyti, kad Jūsų įspūdinga asmenybė ir sumanus vadovavimas valstybei bei visai Europos Sąjungai kelia susižavėjimą ne vien Lietuvoje. Man, kaip Izraelio Prezidentui, lankymasis Lietuvoje nėra eilinis įvykis. 

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės tostas, pasakytas per iškilmingą vakarienę su Izraelio vadovu Simonu Peresu

2013-07-31

Jūsų Ekscelencija Prezidente, Gerbiamieji, man labai malonu Jus ir visą Izraelio delegaciją pasveikinti valstybinio vizito į Lietuvą proga. Šis vizitas vainikuoja mūsų šalių pastarojo dešimtmečio bendradarbiavimo pasiekimus. Esu įsitikinusi, kad Jūsų apsilankymas kartu yra ir naujo kokybinio etapo Lietuvos ir Izraelio santykiuose pradžia.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonijoje

2013-07-26

Gerbiami kariai, brangūs ceremonijos svečiai, šiandien sveikiname jubiliejinę - dvidešimtą - Lietuvos karo akademijos kariūnų laidą. Jums suteiktas pirmasis karininko laipsnis. Tapote leitenantais, pėstininkų būrio vadais. Tapote ryžto ir ištvermės pavyzdžiu. Prisiėmėte atsakomybę būti ištikimi Lietuvai, saugoti jos Laisvę ir ginti jos Nepriklausomybę.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Lenkijos mieste Myslibuže minint Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-tąsias metines

2013-07-14

Mieli ceremonijos dalyviai, šioje vietoje tragiškai pasibaigė dviejų Lietuvos lakūnų - Stepono Dariaus ir Stasio Girėno - skrydis į savo Tėvynę. Mažu lėktuvu įveikę Atlanto vandenyną ir patekę į aviacijos istoriją, prieš 80 metų šie drąsūs vyrai visam pasauliui pranešė apie Lietuvą. „Lituanicos" skrydis buvo drąsos, atsidavimo ir meilės Tėvynei išraiška.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba, pasakyta per Lietuvos ir Vokietijos dvišalio verslo forumo atidarymą

2013-07-12

Ekscelencija Prezidente, Gerbiami ambasadoriai, Ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdama pasveikinti Jus susirinkus į šį Vokietijos ir Lietuvos verslo forumą čia, Prezidentūroje. Tai rodo mūsų puikius dvišalius verslo santykius ir glaudžią partnerystę gilinant Europos bendrąją rinką. Lietuvai tenka labai atsakinga ir sudėtinga misija - Europai įtemptu laikotarpiu suderinti 28-ioms šalims svarbius sprendimus, kurie šiandien gyvybiškai svarbūs kiekvienam europiečiui.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės tostas, pasakytas per iškilmingą vakarienę su Vokietijos Prezidentu

2013-07-11

Gerbiamas Prezidente, ponia Šadt, gerbiami ponai ir ponios, man didelė garbė ir malonumas šiandien Lietuvoje priimti su valstybiniu vizitu atvykusį Vokietijos Prezidentą ir jį lydinčią delegaciją. Vokietija - Lietuvos ilgametė kaimynė ir bičiulė, o nuo 2004 metų - partnerė Europos Sąjungoje ir sąjungininkė NATO. Vokietija daug prisidėjo prie to, jog Lietuva sugrįžtų į demokratinės Europos šeimą. Intensyvėjantis politinis dialogas, dinamiška prekyba ir kultūriniai mainai rodo, kokį ilgą kelią nuėjome, kiek daug pasiekėme ir kiek daug dar galime pasiekti.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba iškilmingame Valdovų rūmų atidaryme

2013-07-06

Mielieji, Valdovų rūmai - tai Lietuvos valstybingumo simbolis. Jais įtvirtiname mūsų valstybės tęstinumą ir tautos stiprybę. Tik suvokę ir įprasminę savo valstybės istoriją galime tikėtis šalies klestėjimo šiandien ir ateityje. Simboliška, jog duris, už kurių keletą amžių sprendėsi visai Europai svarbūs klausimai, atveriame būtent tais metais, kai Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje

2013-07-06

Mieli Lietuvos žmonės, šventės dalyviai, sveikinu Jus Valstybės dienos proga! Šiandien - visų mūsų šventė. Tai diena, sutelkianti ir sujungianti mus visus. Atsigręžiame į didingą Lietuvos praeitį, į mūsų valstybės kelią. Prisimename, kas šiuo keliu ėjo prieš tūkstantį, prieš šimtą metų, įsižiūrime, kas juo eina dabar. Apmąstome, kokios Lietuvos norime ir kokią kursime rytoj.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba įteikiant Valstybės apdovanojimus Valstybės dienos proga

2013-07-06

Gerbiami ceremonijos dalyviai ir svečiai, šiandien švenčiame mūsų Valstybės dieną. Kiekvienas esame Lietuvos istorija, jos dabartis ir ateitis. Kiekvienas - Lietuvos kultūra, kalba ir trispalvė. Kartu esame ir nepailstantys kūrėjai, lipdantys stiprią ir vieningą valstybę. Labai norėtųsi, kad tvirtybė ir bendrystė, kurią patiriame šią dieną, lydėtų mus kiekviename žingsnyje, kad taip jaustumėmės kasdien.

Lietuvos Respublikos Prezidentės kalba iškilmingame Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai skirtame renginyje

2013-07-05

Mieli europiečiai, manau, kad viskas jau pasakyta šiuo muzikiniu pasirodymu. Jis puikiai atspindi, kas yra pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai. Tai - choras, kuriame susilieja ir dera skirtingi balsai. Lietuvių sutartinės parodo, kaip tai tampa įmanoma. Žodis „sutartinė" į anglų kalbą verčiamas „santarvėje, sutarime". Nėra geresnės iliustracijos mūsų užduočiai per ateinančius šešis pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai mėnesius - siekti sutarimo tarp valstybių narių ir nukreipti mus visus link reikšmingo rezultato.

Informacija atnaujinta 2014.11.30 00:00