Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonijoje

2014-07-24

Gerbiami kariai, brangūs Lietuvos žmonės, šiandien svarbi diena visai Lietuvai - šalies kariuomenę patikime profesionaliam ir Tėvynei atsidavusiam naujajam vadui, generolui majorui Vytautui Žukui. Su aistra akyse vykdydami pareigą Tėvynei ir tarptautinei taikai, Lietuvos kariai yra tapę mūsų pasididžiavimu ir saugumo garantu. Savo uolumu, profesionalumu ir patriotiškumu jie įkvepia daugelį šalies gyventojų kasdien rūpintis, kad Lietuva būtų saugi, tvirta ir nepriklausoma.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba, teikiant Ministro Pirmininko kandidatūrą Seime

2014-07-15

Gerbiamieji Seimo nariai, vadovaudamasi Konstitucijos 84 straipsnio 8 punktu, teikiu Jums svarstyti Algirdo BUTKEVIČIAUS kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas. Algirdo Butkevičiaus vadovaujamam Ministrų kabinetui teko istorinė galimybė pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracinė kalba Seime

2014-07-12

Mieli Lietuvos žmonės, kiekvienas duotos priesaikos žodis man kasdien skambėjo ir skambės kaip asmeninis įsipareigojimas jums. Likimas mums lėmė gyventi šiuo ypatingu laikmečiu ir kartu rūpintis Lietuva. Žinau, kad bus nelengva, bet mes atkakliai tęsime tai, kas pradėta, ir rasime išeitis iš pačių kebliausių situacijų. Vadovavimą šaliai suprantu kaip kasdieninį Lietuvos žmonių interesų gynimą visose srityse. Mano tikslas - telkti sąžiningus, profesionalius ir atsakingus žmones bendram siekiui - Lietuvos stiprinimui. Visi kartu toliau ieškokime naujų kelių...

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaika

2014-07-12

Aš, Dalia Grybauskaitė, prisiekiu Tautai būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą; prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo dalyviams

2014-07-07

Gerbiamieji, sugrįžę į Vilnių iš viso pasaulio, Jūs esate Lietuvos pasididžiavimas. Jūsų sėkmės istorijos liudija, kokius talentus užprogramuoja, įkvepia ir užaugina mūsų šalis. Taip, siekdami maksimaliai išnaudoti savo galimybes, daugelis baigėte užsienio universitetus, dirbate tarptautinėse kompanijose, įsikūrėte svetur. Tačiau daug pasiekti Jums padėjo ir lietuviškos šaknys - pasaulėjauta, charakterio savybės, išsilavinimas.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje

2014-07-06

Mieli Lietuvos žmonės, brangūs šios ceremonijos dalyviai, virš mūsų galvų pakilusios vėliavos darkart sujungė mus į vieną tautą ir vieną valstybę - Lietuvą. Į mūsų visų Tėvynę. Mūsų trispalvė - ne tik valstybės, bet ir kiekvieno jos piliečio simbolis. Tai ženklas, kuris mus sujungia bendriems tikslams ir skatina vienybės jausmą. Tai trys spalvos, reiškiančios mūsų tapatybę ir savitumą. Mūsų namus ir mūsų gyvenimą.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba įteikiant Valstybės apdovanojimus Valstybės dienos proga

2014-07-06

Gerbiamieji ceremonijos dalyviai, šiandien apdovanojame tuos, kurių širdyse ir darbuose Lietuvai skirta šventa vieta. Savo gyvenimais jie liudija nenuginčijamą tiesą: Lietuva yra brangi, nes vienintelė. Ji suteikia pagrindą būti išskirtiniems ir ypatingiems. Apibrėžia, kas buvome, esame ir norime būti. Lietuva - tai dovana būti savimi ir galimybė kurti ateitį.Šios dienos herojai gali paliudyti - dėl Lietuvos skauda, dėl Lietuvos gali būti neramu.Tačiau ja niekada nevalia nusivilti ir nuleisti rankų. Nes kas, jei ne mes, esame atsakingi už Tėvynės likimą?

Informacija atnaujinta 2014.11.30 00:00