Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės kalba „Forumas kūrybingai visuomenei: kultūros, švietimo ir verslo jungtys

2009-11-04

Lietuva - kūrybiška ir imli naujovėms valstybė. Tokia yra mano ateities vizija. Turime tapti kūrybingais novatoriais ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Tokiai Lietuvai sukurti reikės kiekvieno žmogaus pastangų. Lietuvos ekonomikos augimas, socialinė gerovė ir piliečių pasididžiavimas savo šalimi priklausys nuo mūsų naujoviškų idėjų ir gebėjimo jas kūrybiškai įgyvendinti.


Lietuvos ateitis - tai kultūros, švietimo, mokslo, verslo ir kitų sričių bendradarbiavimas kuriant modernią Lietuvą.
Turime talentingų žmonių, bet dar nesugebame jų sutelkti kuriant naują produktą, nėra įvairių sričių bendradarbiavimo tradicijos. Pas mus labai įsišaknijęs požiūris, kad mokslininkai - sau, menininkai - sau, o verslininkai - sau.


Radikaliai keiskime požiūrį, siekime bendrų tikslų, dirbkime kartu. Svarbu, kad komandoje būtų ir tas, kuris turi novatorišką idėją, ir tas, kuris žino, kaip ją įgyvendinti.


Taigi šiuolaikiniai darbdaviai, ypač naujų iššūkių sąlygomis, turėtų būti suinteresuoti, kad jų darbuotojai ne tik turėtų visus reikiamus diplomus, bet gebėtų bendrauti, efektyviai dirbti komandose, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti.


Dar iki šių dienų yra manančių, kad kūrybiškai dirbti ir gyventi gali tik ypatingų gabumų žmonės. Tačiau taip manydami, mes klystame ir atsisakome žmonių, kurių talentas ne taip ryškiai išreikštas, kūrybinio įnašo. Kiekvieno žmogaus potencialą reikia ugdyti, atskleisti, skatinti jį panaudoti. Ir tai didelis naujas iššūkis mūsų švietimo sistemai.
Kūrybiškumas turi būti ugdomas kompleksiškai, visose švietimo sistemos pakopose.


Jau dabar pastebime darželių, mokyklų ir universitetų veikloje naujų asmenybės ugdymo apraiškų. Deja, to per maža. Dar per mažai skatinamas kūrybiškumas ugdant asmenybę. Tikrinant ugdymo ir studijų rezultatus vis dar labiau vertinamos formalios žinios. Prie įvairiapusių gebėjimų ugdymo kur kas veiksmingiau turi prisidėti menininkai. Mokyklų, universitetų ir kultūros institucijų bei menininkų nuolatiniame bendradarbiavime dar matau neišnaudotų išteklių.


Kad išugdytume asmenybę, gebančią kurti, o svarbiausia - mokančią kūrybingai dirbti su kitų sričių, kultūrų atstovais, keiskime požiūrį į bendravimą ir ieškokime ne skirtumų, o bendrumų. Išmokyti kūrybiškumo, drąsos klysti, pripažinti klaidas ir iš jų mokytis gali tik tinkamai pasirengęs pedagogas, nesijaučiantis viršesnis už mokinį ar studentą. Jie abu yra bendradarbiai, ugdantys naują kūrėją, kuriantys naują asmenybę, naują Lietuvą.


Kūrybiškas žmogus - tai Lietuvos ateitis. Ir ne tik Lietuvos. Privalome sau iškelti ambicingus tikslus, mąstyti ir veikti taip, kad taptume kūrybinių idėjų skleidėjais ne tik Europoje, bet ir pasaulyje.


Sveikinu Forumo dalyvius bei svečius ir linkiu, kad kūrybiškumo idėja mus suvienytų ir jau šiame Forume gimtų naujų sumanymų.

 

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2009.11.04 10:02

Atgal