Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės kalba įteikiant apdovanojimus Lietuvos kariuomenės dienos proga

2009-11-23


Gerbiamieji,


Šiandien minime labai iškilmingą datą - 1918 m. lapkričio 23 d. buvo išleistas pirmasis įsakymas sukurti nepriklausomos Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.


Tačiau Lietuvos kario dvasia gimė kur kas anksčiau - tūkstantmetės Lietuvos istorijoje, garbingiausiuose mūšiuose už savo žemę, savo idealus, savo vėliavą. Patriotizmas, drąsa, ištikimybė buvo perduodami iš kartos į kartą. Jų vedami, mūsų savanoriai laimėjo Giedraičių kautynes, kovojo mūšiuose už nepriklausomą Lietuvą, dalyvavo pokario partizanų pasipriešinime, televizijos bokšto ir Seimo gynyboje.


O šiandien drąsiai ir pasiaukojamai atlieka savo pareigą tarptautinėse taikos palaikymo operacijose ir svariai prisideda kuriant šalies ateitį.


Šiam tikslui pasiekti net sunkmečio sąlygomis privalome toliau išlaikyti modernią, tarptautinius reikalavimus atitinkančią kariuomenę, kuria pasitikėtume ne tik mes, bet ir mūsų partneriai tiek NATO, tiek ES.


Pirmųjų mūsų kariuomenės kūrėjų iškelti tikslai ir idealai įpareigoja mus visus, čia susirinkusius, tinkamai įvertinti tuos, kurie prisidėjo ugdant šiuolaikinio kario dvasią. Ji įkūnija ne tik ginkluotą kovą. Tai moralinė nuostata mums visiems, visai tautai. Tai įpareigojimas, auklėjant jaunąją kartą.


Tarp apdovanojamųjų mes matome ne tik karius, bet ir civilius, turėjusius ir turinčius kario dvasia pagrįstus moralinius kriterijus. Šie kriterijai lemia drąsius, nesavanaudiškus šių žmonių poelgius.


Visų jų kova už Lietuvos žmogų - mums visiems sektinas pavyzdys. Man suteikta didelė garbė apdovanoti šiuos žmones šiandien.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2009.11.23 10:55

Atgal