Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės kalba Lietuvos kariuomenės dienos proga Katedros aikštėje

2009-11-23

Sveiki, Lietuvos kariai!
Gerbiami šios šventės dalyviai!


Šiandien mes minime iškilmingą datą - nepriklausomos Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sukūrimo metines.


Tačiau Lietuvos kario dvasia gimė kur kas anksčiau - tūkstantmetės Lietuvos istorijoje, garbingiausiuose mūšiuose už savo žemę. Patriotizmas, drąsa, ištikimybė buvo perduodami iš kartos į kartą. Jų vedami, mūsų savanoriai laimėjo Giedraičių kautynes, kovojo mūšiuose už nepriklausomą Lietuvą, dalyvavo pokario partizanų pasipriešinime, televizijos bokšto ir Seimo gynyboje. Šiandien mūsų kariai, atkakliai dirbdami, tobulina savo karinius įgūdžius. Jie drąsiai ir pasiaukojamai atlieka savo pareigą tarptautinėse taikos palaikymo misijose.


Net sunkmečio sąlygomis privalome toliau kurti modernią, tarptautinius reikalavimus atitinkančią kariuomenę, kuria pasitikėtume ne tik mes, bet ir mūsų partneriai. Tik turėdami tokią kariuomenę, paliudysime savo ištikimybę savanorių tikslui - matyti Lietuvą laisvą.


Kario dvasia - moralinė nuostata mums visiems, visai tautai. Tai įpareigojimas, auklėjant jaunąją kartą ir motyvas nesavanaudiškai kasdieninei veiklai, siekiant kilnių tikslų.


Kiekvieno žmogaus pilietiškumo įrodymas - Tėvynės gerovė ir jos autoritetas. Tai karių savanorių istorinis priesakas. Taigi siekime jo įgyvendinimo.


Su švente, mielieji.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2009.11.23 12:19

Atgal