Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės kalba, pasakyta iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame Baltijos Kelio 20- mečiui paminėti

2009-08-23Gerbiamieji Iškilmingo Seimo posėdžio dalyviai, ponios ir ponai!


Šiandien, minėdami Baltijos kelio dvidešimties metų sukaktį, negalime pamiršti to, kas mus į jį atvedė, kuo ir kokie mes atėjome į šį kelią, kas padrąsino ir įkvėpė.


Tai visa mūsų laisvės kovų istorija: Žalgirio ir Saulės mūšiai, Giedraičių kautynės, partizanų kovos, Katalikų Bažnyčios Kronikos, Helsinkio grupė, Laisvės Lyga, Sąjūdis, mūsų disidentai ir paprastų, tylių, bet laisvę mylinčių žmonių kova. Tai mus palaikė, suteikė jėgų ir pasitikėjimo stoti į Baltijos kelią. Tai įkvėpė mus, įvairių tautų žmones, stoti prieš ginklais žvanginančią brutalią jėgą.


Negalima pamiršti, kokia tuomet tvyrojo politinė įtampa, kokie sklandė gandai ir baimės, raginimai atsisakyti laisvės siekio, gąsdinimai. Bet nepabūgome - išėjome. Susikibome rankomis nuo Vilniaus iki Talino. Pasaulis apstulbo nuo mūsų pilietinės drąsos ir visuomeninės brandos, nuo ryžto taikiu parlamentiniu keliu stoti prieš militaristinę jėgą. Ir ta jėga sudrebėjo - neišdrįso pakelti ginklo prieš vaikus, senelius, vyrus ir moteris, kurių širdys plakė kaip viena.


Baltijos kelias suteikė mums nuoširdžią Vakarų valstybių ir demokratinių Rytų Europos jėgų paramą ir palaikymą. O vėliau - ir faktinį mūsų valstybių pripažinimą.


Baltijos kelias tapo įkvepiančiu pavyzdžiu kitoms kolonizuotoms tautoms. Jo reikšmės pervertinti neįmanoma. Tai laisvės pergalė prieš baimes, nepasitikėjimą ir vienatvę. Šiame kelyje - visa mūsų istorija, dabartis ir ateitis. Jis mūsų dvasinis etalonas, neleidžiantis kitaip bendrauti su pasauliu ir savimi. Nesusmulkėti iki partinių, klaninių, tautinių, religinių rietenų ir barnių. Ypač sunkmečio laikotarpiu, kai taip reikalinga mūsų vienybė.


Baltijos kelias - tai nelengvas kelias. Jame buvo ir bus sunkumų. Jei neiškrypsime iš jo, nepabūgsime ir eisime ranka rankon, širdis širdin - mes tikrai laimėsime.

Dėkoju visiems, kurių pastangų dėka buvo iškovota, apginta ir įprasminta mūsų nepriklausomybė. Visiems, kurių kūryba brandino ir brandina laisvę. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš Jūsų ir linkiu širdyje išsaugoti Baltijos kelią kaip visuomeninės brandos simbolį.


Telydi mus Baltijos kelio - širdžių jungties - jausmas.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2009.08.23 15:30

Atgal