Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba, pasakyta iškilmingoje Kariuomenės vado prisaikdinimo ceremonijoje

2009-07-28

Krašto apsaugos ministre, Ekscelencijos, gerbiamieji generolai, brangūs kariai,

Džiaugiuosi galėdama kreiptis į Jus ypatinga - naujojo kariuomenės vado inauguracijos ir Lietuvos kariuomenės vėliavos perdavimo - proga. Šiandien Jūsų akivaizdoje iškilmingai prisaikdinamas generolas majoras Arvydas Pocius.

Į jo rankas perduodamos kariuomenės vado valdžios regalijos - kariuomenės vado ženklas, skeptras ir kariuomenės vėliava.

Būti kariuomenės vadu - didelė atsakomybė ir garbė.


Atsakomybė, nes nuo kariuomenės vado priklauso, ar tinkamai kariai bus parengti apginti savo kraštą ir vykdyti tarptautinius Lietuvos valstybės įsipareigojimus NATO.


Garbė, nes paskyrimas į šias pareigas rodo didelį pasitikėjimą žmogumi ir jo, kaip karininko, gebėjimų įvertinimą.

Nuo Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos kariuomenės vėliavą į savo rankas perima ketvirtasis kariuomenės vadas.


Generolui majorui Arvydui Pociui prireiks tvirtybės bei ryžto vykdant nuoseklią krašto ginkluotųjų pajėgų reformą ir toliau siekiant suderinamumo su NATO standartais.

Brangūs kariai !


Naudodamasi proga, noriu nuoširdžiai padėkoti Jums visiems, - nuo eilinio iki generolo, - už profesionalią ir sąžiningą tarnybą stiprinant mūsų valstybės gynybą Lietuvoje ir atstovaujant mūsų kraštui tarptautinėse misijose. Esate mūsų tautos pasididžiavimas ir saugumo garantas! Jums linkiu kuo didžiausios sėkmės nelengvoje tarnyboje.


Jūsų artimiesiems, kad niekada nepritrūktų meilės, supratimo ir širdies šilumos įveikiant gyvenimo sunkumus.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2009.07.28 12:42

Atgal