Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba, pasakyta parodos „Prahos pavasario ir Chartijos 77 atgarsiai Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse

2009-08-21

Gerbiamieji susirinkusieji, Ekscelencijos,

Ką tik lankiausi Genocido aukų muziejuje, kur mačiau žiaurios praeities įrodymų. Pamačiusi KGB vidaus kalėjimą ir šaudymo kamerą esu sukrėsta.

Prieš penkiolika metų irgi buvome visi sukrėsti, kai čia, Tuskulėnų dvaro teritorijoje, buvo rasti palaikai aukų, kurioms mirties nuosprendį įvykdė sovietinio saugumo budeliai 1944-1947 metais. Per kelerius metus iš viso rasta daugiau kaip 700 palaikų - dauguma žmonių nužudyti už savo politinius įsitikinimus ir tikėjimą laisvės idėja.

Tuskulėnai - labai simboliška vieta šiai parodai, kai šiomis dienomis liūdnai minime Europą padalijusio Molotovo-Ribbentropo pakto 70-metį. Būtent šio pakto pasekmė - Baltijos šalių okupacija, Vidurio bei Rytų Europos sovietizacija.


Šioje parodoje sustabdytos akimirkos - ir skaudžios, ir viltingos.

Prahos pavasario įvykiai, Vidurio Europoje skelbti reikalavimai laikytis žmogaus teisių buvo didelis impulsas ir viltis Baltijos valstybėms.

Prieš 30 metų pusšimtis drąsių pabaltijiečių pasirašė Baltijos Chartiją, reikalavusią grąžinti laisvą žodį, o dar po dešimtmečio Baltijos kelias atvedė Lietuvą, Latviją ir Estiją į laisvę.

Telydi mus ir toliau rezistentų drąsa, disidentų ryžtas ir Baltijos kelio vienybė.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2009.08.21 16:12

Atgal