Lietuvos Respublikos Prezidentė

Skiriami pareigūnai

 

Pareigūno pareigos Vardas, pavardė Kadencijos laikas Kada paskirtas į užimamas pareigas
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius ŽALIMAS Devyneri metai Teikimas Seimui Respublikos Prezidentės 2014 m. birželio 16 d. dekretu Nr. 1K-1852 
Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras  Darius VALYS  Penkeri metai  Paskirtas Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės 2010 m. birželio 3 d. dekretu Nr. 1K-384
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas Gintaras KRYŽEVIČIUS Penkeri metai Pateiktas Prezidentės D.Grybauskaitės 2009 10 16 d. dekretu Nr. 1K-160, paskirtas Seimo 2009 11 05 d. nutarimu Nr. XI-455
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus ŽIRONAS Penkeri metai Seimui pritarus Prezidentės D.Grybauskaitės paskirtas 2010 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 1K-410
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas PILIČIAUSKAS Šešeri metai Paskirtas Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės 2010 m. rugsėjo 6 d. dekretu Nr.1K-473
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius Giedrė ŠVEDIENĖ Penkeri metai Teikimas Seimui Respublikos Prezidentės 2010 m. balandžio 6 d. dekretu Nr. 1K-328 (Prezidentė D. Grybauskaitė) (Seimo paskirta nuo 2010-04-15)
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas VASILIAUSKAS Penkeri metai Teikimas Seimui Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės 2011 m. kovo 7 d. dekretu Nr. 1K-625
Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas KESERAUSKAS Šešeri metai Paskirta Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2011 m. sausio 24 d. dekretu Nr.1K-595
Vyriausioji tarnybinės etikos komisijos narė Elena VAITIEKIENĖ Penkeri metai Pateikta Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės 2009 09 29 d. dekretu Nr. 1K-127, paskirta Seimo nutarimu 2009-11-05 Nr. XI-456.
Pretendentų į teisėju atrankos komisija

Eugenijus LAURINAITIS - komisijos pirmininkas

Šarūnas ČERNIAUSKAS

Olegas FEDOSIUKAS  

Dalia KAČINSKIENĖ

Eugenijus LAURINAITIS

Virginijus LEPEŠKA  

Nerijus MAČIULIS  

Skirgailė ŽALIMIENĖ  

Treji metai Paskirta Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2014 m. rugsėjo 19 d. dekretu Nr. 1K-85
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė

Diana KORSAKAITĖ

Penkeri metai Pateikta Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės 2010 m. sausio 11 d. dekretu Nr.1K-266. Paskirta 2010 m. sausio 21 d. Seimo nutarimu Nr. XI-670.
Lietuvos radijo ir televizijos taryba

Keturi tarybos nariai:
Zina GAIDIENĖ 
Lolita JABLONSKIENĖ 
Giedrė LASTAUSKIENĖ 
Žygintas PEČIULIS

Šešeri metai Paskirti Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės 2012 m. gegužės 7 d. dekretu Nr. 1K-1059
Lietuvos radijo ir televizijos komisija

DanguolėSKAPAITĖ/Mantas MARTIŠIUS

Kęstutis PETRAUSKIS

Respublikos Prezidento kadencijos laikui/ Ketveri metai

Paskirta Respublikos Prezidentės 2009 m. rugpjūčio 11 d. dekretu Nr.1K-75

 Paskirta Respublikos Prezidentės 2013 m. sausio 21 d. dekretu Nr. 1K-1340 

Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius

Gediminas GRINA

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidentės 2010 m. balandžio 9 d. dekretu Nr.1K-331

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius

Saulius URBANAVIČIUS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidentės 2013 m. kovo 29 d. dekretu Nr. 1K-1407

Policijos generalinis komisaras

Saulius SKVERNELIS

Penkeri metai

Paskirtas Respublikos Prezidentės 2011 m. vasario 25 d. dekretu Nr.1K-617

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius      
Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas Jonas Vytautas ŽUKAS  Penkeri metai PaskirtasRespublikos Prezidentės 2014 m. liepos 1 d. dekretu Nr. 1K-1877
Valstybės gynimo taryba Sekretorius Kęstutis BUDRYS   Paskirtas RespublikosPrezidentės 2014 m. sausio 21 d. Nr. 1K-1703
Valstybės apdovanojimų taryba

Devyni nariai:

 1. Teresė Birutė BURAUSKAITĖ

 2. Almantas LEIKA

 3. Kornelijus PLATELIS

 4. Andrius KRIVAS

 5. Juozas ŽILYS

 6. Valdemaras RAZUMAS

 7. Alfredas BUMBLAUSKAS

 8. Zita KELMICKAITĖ

 9. Zigmuntas KIAUPA

 1. Treji metai (2013-01-30 Nr. 1K-1358)

 2. Treji metai (2014 01 24 Nr. 1K-1705)

 3. Treji metai (2013 02 18 Nr. 1K-1376)

 4. Treji metai (2014 01 24 Nr. 1K-1706)

 5. Treji metai (2014 01 24 Nr. 1K-1706)

 6. Treji metai (2014 01 24 Nr. 1K-1706)

 7. Treji metai (2012 01 02 Nr. 1K-916)

 8. Treji metai (2012 01 02 Nr. 1K-916)

 9. Treji metai (2012 01 02 Nr. 1K-916)

Paskirti Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

Du nariai:

 Kęstutis BUDRYS

Indrė PUKANASYTĖ 

  Paskirti Respublikos Prezidentės 2014 m. rugsėjo 22 d. dekretu Nr. 1K-86

 

Informacija atnaujinta 2015.01.05 12:28